Meeste SPAM ooit in decembermaand

Onderwerp: 

December 2007 gaat in de boeken als de maand waarin de meeste SPAM ooit werd verstuurd. Wel 96 procent van alle email in die maand bestond uit ongewenste reclame! Over het hele jaar 2007 bleek het percentage SPAM zo'n 91 procent te zijn. De verwachting is dat in 2008 het percentage ongewenste email zelfs nog gaat toenemen.

Eindgebruikers ondervinden er gelukkig telkens minder hinder van. Het overgrote deel van de ongewenste reclame bereikt de geadresseerde niet. Dit komt door de verbeterde spamfilters die de verschillende internetproviders tegenwoordig zelf hanteren. Overigens verschilt de kwaliteit van zo'n spamfilter enorm per internetprovider.

Nieuwe trucjes

Spamverspreiders zitten niet stil en blijven bezig met nieuwe manieren te vinden om de spamfilters te omzeilen. In 2007 is er bijvoorbeeld veel gebruikt gemaakt van bestandsbijlagen in emails, zoals PDF of MP3 bestanden. Door de reclameboodschap in deze bijlage te verwerken hadden filters moeite om deze te bestempelen als SPAM. De laatste maanden zien we meer mailtjes met daarin alleen maar een link naar een website. Veelal met actuele informatie! Op de website is dan de reclameboodschap te zien. Ook hier hebben de filters moeite mee en de verwachting is dat deze vorm van SPAM verspreiding zal toenemen.

PC Hulplijn

Go to top