internetbankieren

De Firewall, een belangrijk deel van uw computer beveiliging.

Bijna iedereen weet dat computers gebruik maken van een firewall, maar weten niet waarom dit erg belangrijk is. Ook zijn de meeste computer gebruikers weinig op de hoogte van wat de beveiligingssoftware wel of niet kan. Het komt dus vaak voor dat gebruikers zich veilig achten, en juist daardoor een groter risico lopen.
PC Hulplijn informeert en controleert u graag over een goede beveiliging voor uw computer. Kijk onderaan op deze pagina naar de mogelijkheden.

PC Hulplijn

Go to top